Innehållsförteckning

    Sträckformning är en metod som lämpar sig för dubbelkrökt formning av aluminiumplåt. I en enda rörelse sträcks plåten över en form vilket skapar en väldigt effektiv produktionsprocess och minskar behovet av efterbearbetning.

    Figur 54. Sträckformat skrov på Linder båt. Figur 54. Sträckformat skrov på Linder båt.