Innehållsförteckning

    Lödning sker vid lägre temperatur än svetsning och kan göras manuellt eller seriemässigt i t.ex. ugnar. Då kan man löda tusentals fogar samtidigt i t.ex. värmeväxlare eller bilkylare.

    Figur 62. Lödda värmeväxlare. Figur 62. Lödda värmeväxlare.

    7.2.2 Limning

    Aluminium är den i särklass mest limmade metallen. Speciellt höghållfasta legeringar limmas som t.ex. flygplan, men även vanliga profiler i t.ex. fönster.

    Figur 63. Limmad sandwichstruktur med honeycombkärna.