Innehållsförteckning

    Sandgjutning görs i en form av sand. Sandformen kan antingen packas kring en modell av det man vill gjuta eller 3D-printas. För varje gjutning behövs en ny sandform. Sandgjutning ger en skrovlig yta på gjutgodset och lämpar sig för mindre serier eller stora gjutgods.

    Skulpturen från Eva Hild är sandgjuten i aluminium. Att sandgjuta lämpar sig bäst i detta fall då skulpturen bara görs i enstaka exemplar och verktygskostnaderna därför bör hållas ner. Metoden tillför även en uttrycksfull strukturerad yta till konstverket.

    Figur 42. Sandgjuten skulptur från Eva Hild.
    Figur 43.