Innehållsförteckning

    Trä konsumerar i motsats till metaller koldioxid när det produceras (växer). I tidiga aluminiumstrukturer kombinerades ofta trä och aluminium i t.ex. flyg, bussar och bilar. Trä har också hög hållfasthet i förhållande till densiteten, men används trots det allt mindre i påkända strukturer.

    Ett undantag är byggsektorn där användningen ökar. Ett exempel är fönster där aluminium och trä kombineras så att deras olika materialegenskaper utnyttjas optimalt.