Innehållsförteckning

    Anodisering innebär att det naturliga oxidskiktet förstärks genom en elektrokemisk process. Ett tunt nästan osynligt skikt skyddar ytan mot hanteringsskador som t.ex. repor. Vid tjockare skikt minskar metallglansen för att till slut bli keramisk. Hårdanodisering med ett tjockt oxidskikt används mest för att förstärka slitageegenskaperna i tekniska tillämpningar t.ex. hydraulik.

    Figur 64. Naturanodiserat aluminium. Figur 64. Naturanodiserat aluminium.