14.3 Mekaniserad avgjutning

Vid mekaniserad avgjutning är den manuellt hanterade gjutskänken driven på något sätt, oftast elektriskt eller med tryckluft. Operatören befinner sig ändå i direkt anslutning till avgjutningsanordningen.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  14.3.1 Mekaniserad avgjutning

  Genom att tunga arbetsmoment mekaniserats är arbetsmiljön väsentligt bättre än vid manuell avgjutning. Dessutom är arbetskraftsbehovet mindre.

  Beroende på gjutlegering, formningsutrustning och produktionshastighet transporteras avgjutningsskänkarna vid mekaniserad avgjutning upphängda i en hängbana eller i en kranutrustning. Skänkar hanteras ibland även med truck men då gäller det i de allra flesta fall enbart transporten. För avgjutningen används annan typ av utrustning.

  Figur 2. Olika sätt att transportera skänkar.

  Vid mekaniserad avgjutning styr operatören, som utför skänktransport och avgjutning, fyllförloppet och mängden smälta för att snabbt fylla nedlopp och gjutkopp/gjuttratt. En svårighet är att uppnå konstant avgjuten vikt. Liksom vid manuell avgjutning ställer mekanisk avgjutning stora krav på avgjutaren. Kraven på skärpt uppmärksamhet och snabb reaktionsförmåga är de samma.

  Figur 3. Mekaniserad avgjutning på ett gjuteri.