18.2 Primära och sekundära gjutgodsfel

Gjutgodsfelen kan vara antingen primära eller sekundära allteftersom de uppträder ensamma eller i kombination med ett annat fel.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    18.2.1 Primära och sekundära gjutgodsfel

    En sandinneslutning är således ett primärt fel, om inget annat fel kan observeras på gjutstycket. Däremot är det ett sekundärt fel, om det samtidigt förekommer skorv, tryckning eller annat fel, som förorsakats av att sand rivits loss och bäddats in i godset. Kallflytning kan likaledes vara ett primärt fel, om gjutstycket i övrigt är normalt, men sekundärt fel om den uppstått till exempel i samband med en partförskjutning.