1.4 Metodval vid olika dimensioner

Beroende av gjutmetod begränsas gjutstyckets dimensioner av olika faktorer längs med produktionsflödet.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    1.4.1 Metodval vid olika dimensioner

    I många fall begränsas den maximala storleken på godset av formningsprocessens tekniska specifikationer. Det gäller inte vid manuell formtillverkning, där gjutstyckets dimensioner istället begränsas av andra faktorer som exempelvis smältanläggningen eller lyftkapaciteten.

    Vid skalformning begränsas godsdimensionerna förutom av utrustningen i flödet även av skalets hållfasthet.

    Beroende på gjutmetod är det alltså olika aspekter som sätter ramarna för storleken. Således är det den samlade beskaffenheten hos hela flödet i det enskilda gjuteriet som definierar gjutstyckets möjliga dimensioner.