1.1 Produktionsflödet för gjutning

Från ritning till färdigt gjutgods finns det ett flertal steg.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  1.1.1 Översikt och Produktionsflödet för gjutning

  ​1.1.1.1 Översikt

  Att välja den tekniskt och ekonomiskt bästa gjutmetoden för ett aktuellt gjutstycke är många gånger svårt. Höga kostnader för gjutningen behöver inte nödvändigtvis innebära att slutprodukten blir dyrare. Därför är det viktigt att beakta totalkostnaden, exempelvis om gjutningen kan utföras på ett sätt så att behovet av andra processteg, som exempelvis bearbetning, kan minska eller helt tas bort.

  Val av gjutmetod måste ta hänsyn till samspelet mellan gjutmetod och gjutlegering. Tillgängliga metoder lämpar sig mer eller mindre väl för olika legeringar. Nedanstående figur ger en förenklad översiktsbild av förhållandena, men avvikelser kan förekomma.

  Tabell 1. Egenskaper för gjutmetoder. 

  ​1.1.1.2 Produktionsflödet för gjutning

  Ett flertal andra kapitel i Gjuterihandboken beskriver de olika operationer som behövs i produktionsprocessen för att få fram färdigt gjutgods.

  Figur 2. Principsbild för gjutning i engångsform i sand.