7.7 Spänningssimulering

Spänningssimulering ger en bild av hur spänningar byggs upp inne i gjutgodset medan det stelnar. Denna typ av simulering kan även användas för att få fram spänningar i verktygen vid gjutning i permanenta formar.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    7.7.1 Spänningssimulering

    Spänningsbilderna visar var man får drag- och tryckspänningar i gjutstycket samt om det finns risk för plastisk deformation. Kallsprickor och varmsprickor kan identifieras och åtgärdas. Om det föreligger risk för sprickor i godset bör man även studera töjningshastigheten. För spänningssimulering av pressgjutningsverktyg kan man visa att störst dragspänningar uppstår till exempel när ett vattenbaserat formsläppningsmedel appliceras. Man får även fram den slutgiltiga formen på gjutstycket efter svalning så att kontroll kan ske mot angivna toleranser.

    Figur 13. Simulerad spänningsbild i harpa jämförande kontroll vid försök hos RISE, Jönköping (fd Swerea SWECAST).

    De förberedelser som krävs för simulering av denna typ är mycket tidskrävande. Det kräver först och främst en mycket god och väldefinierad CAD-fil. Dessutom genomförs den i ett simuleringsprogram med finita element för att kunna ange minst fem celler i en millimeter på varje sida om gränsytan mellan form och metall. Resten av gjutgodset och formen kan anta större celler.