7.9 Varför simulera?

Förutom de uppenbara orsakerna som redan gåtts igenom så finns det en rad andra orsaker av ekonomisk karaktär som påverkas indirekt av lyckade simuleringar. Simuleringsarbetet leder ofta till bättre utbyten med mindre mataranslutningar, mindre porositeter och gasblåsor och bättre placerade inlopp.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    7.9.1 Varför simulera?

    Vid studier av hur utbytet påverkade mängden timmar som användes för att arbeta med rensning av gjutgodset fann man att det sjönk dramatiskt med ökande utbyte hos stålgjutgods, se diagram nedan. Som det andra diagrammet visar så minskade även mängden svetselektroder som följd av bättre utbyte och kvalitet vid framställning av stålgjutgods.

    Figur 24. Utbytets inverkan på antalet rensningstimmar/ton för stålgjutgods.
    Figur 25. Utbytets inverkan på förbrukningen av svetselektroder vid framställning av stålgjutgods.