5.5 Bearbetningstillägg

För ytor, som skall bearbetas, görs normalt ett bearbetningstillägg (arbetsmån) på modellen, varigenom gjutstycket blir i motsvarande grad större.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.5.1 Bearbetningstillägg

  Vid invändiga mått gäller det motsatta förhållandet. Bearbetningstilläggets storlek beror främst på:

  • Gjutlegering.
  • Gjutmetodens noggrannhet.
  • Gjutgodsets dimensioner.
  • Svåreliminerade ytdefekter i gjutgodset
  • Undvikande av restspänningar
  • Placering av inlopp och matare

   

  I standarden SS-EN ISO 8062-3 ”Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken”, ges förutom ett system för bearbetningstillägg rekommenderad arbetsmån för olika gjutlegeringar, gjutmetoder och dimensioner.