16.3 Fristråleblästring

Fristråleblästring skiljer sig från slungrensning genom att rensmedlet får upp hastigheten med hjälp av tryckluft.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  16.3.1 Fristråleblästring

  Fristråleblästring är effektivt för att behandla eller rengöra specifika ytor på godset. Metoden bygger på sandblästring och efterliknar alltmer utrustningarna för slungrensning. Blästermunstycken kan installeras i fasta lägen eller manövreras manuellt eller med automatiska munstycksmanipulatorer eller robotar. https://www.wheelabratorgroup.com/en-gb/airblast-wet-blast-equipment

  Fristråleblästringshantering av rensmedel kan vara av ejektortyp eller tryckkammartyp

  Vid ejektortypen sugs rensmedlet upp till munstycket, där det accelereras och blåses mot gjutstycket. Med tryckluft på 600 kPa kan rensmedlet ges hastigheter på cirka 50 meter i sekunden.

  Vid tryckkammarmetoden har man rensmedlet under tryck i en behållare. Rensmedlet får rinna ner genom en ventil under behållaren och trycks med av luftströmmen till munstycket. Rensmedlets hastighet är cirka 75 meter i sekunden vid trycket 600 kPa.

  Anläggningar för manuell fristråleblästring är ofta blästerskåp med sluten kammare, som invändigt är försedd med ett gallerbord där gjutgodset placeras, se figuren nedan. Blästringsmunstycket riktas mot godset utifrån av en operatör som har händer och armar instuckna i gummimanschetter som sticker in i själva skåpet.

  Figur 17. Anläggning för manuell fristråleblästring.

  Automatisk fristråleblästringsutrustningar applikationsanpassas i stor utsträckning utifrån godsets geometri. Här finns utrustningar med hängande gods som blästras med manipulatorer eller robotar enligt bilden nedan. En annan utrustning är rensning av inre ytor på cylinderblock och motorblock

  16.3.2 Rensmedel för fristråleblästring

  Vid fristråleblästring utgörs rensmedlet liksom vid slungrensning främst av Steel Shot och Steel Grit. I mindre utsträckning används trådklipp, gjutjärnsgranulat eller icke-metalliska material. Exempel på den senare typen är t.ex. olivinsand,och aluminiumoxid. I närtid har järn och aluminiumsilikat fasats ut, då de dammar för mycket.

   

  För mer informartion om Steel Shot, Steel Grit eller trådklipp – se kapitel om slungrensmedel.