8.4 Manuell formtillverkning

För i stort sett all formning i engångsformar gäller samma fundamentala regler. De regler, som gäller vid manuell formning, handformning, utgör grunden även för automatiska formtillverkningsmetoder.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    8.4.1 Manuell formtillverkning

    Följande bildserie beskriver hur formningen går till vid manuell formtillverkning i lerbundbna massor. Beskrivningen är i princip användbar även vid formning i självstelnande massor. Vidare förutsätts att modellen inte är brättlagd. Detta är ett förhållande som förekommer endast i begränsad omfattning, exempelvis i vissa fall vid prototyptillverkning och vid konstgjutgods. Man eftersträvar numera alltid brättläggning, eftersom detta underlättar formningen och oftast ger gods med bättre dimensionsnoggrannhet. Vidare monteras på brätten gjutsystem, vars utformning, placering och dimensioner tidigare bestämts centralt i samband med beredningsarbetet.