Innehållsförteckning

  I detta kapitel beskrivs de viktigaste egenskaperna, som förknippas med olegerade och låglegerade stål.

  Varje egenskap definieras först, och därefter följer en kort beskrivning av hur man mäter egenskapens storlek eller betydelse. Faktorer, som påverkar egenskapen, tas sedan upp, till exempel kemisk sammansättning, temperatur et cetera.

  Istället för att ha ett eget kapitel för värmebehandling av stål har de olika glödgnings- och härdningsmetoderna lagts in vid den egenskap som mest påverkas av behandlingen.

  Stålets fysikaliska egenskaper påverkas av:

  • kemisk sammansättning
  • stelningsprocess
  • mekanisk bearbetning
  • dimension och form
  • värmebehandling

  och denna påverkan kan oftast förklaras med någon av de teoretiska samband som beskrivits i föregående kapitel och som ofta visar sig i mikrostrukturen. Nedanstående skiss ger en uppfattning om påverkande faktorer.