8.5 Fiber- och partikelförstärkt gjutgods

8.5 Fiber- och partikelförstärkt gjutgods

Skriv ut
Innehållsförteckning

    8.5.1 Fiber- och partikelförstärkt gjutgods

    Termen komposit används för material som består av två eller flera komponenter och där den bildade strukturen uppvisar mekaniska och fysikaliska förbättringar jämfört med de enskilda komponenterna. Det innebär att ett förstärkningsmaterial, vanligen partiklar eller fibrer med hög prestanda och låg vikt, bäddas in i ett sammanhållande metalliskt matrismaterial, vanligtvis aluminium, Figur 82. Ett sådant material kallas metallmatriskomposit, MMC.

    Figur 82. Olika armeringstyper för aluminiumbaserade
    metallmatriskompositer (MMC).

    Exempel på MMC-användning är bromsskivor till personbilar, med en aluminiummatris för låg vikt och god värmeledning, samt slitstarka partiklar för att få hög friktion och god nötningsbeständighet. De flesta MMC består av relativt billiga diskontinuerliga förstärkningsmaterial som partiklar, whiskers eller korta fibrer, vilka har goda prestanda.