3.0 Aluminiums uppbyggnad

Skriv ut
Innehållsförteckning

  3.0.1 Aluminiums uppbyggnad

  Aluminium är ett kristallint ämne, precis som andra metaller. Det innebär bland annat att atomerna sitter i ett ordnat mönster, ett gitter. Aluminium har ett kubiskt ytcentrerat gitter (fcc-struktur), Figur 32. Ett stort antal atomer i ett regelbundet mönster bildar kristallkornen. Inom varje korn har alla atomplan samma orientering. Atomgitter (kristallkorn) med olika orientering möts i korngränser, Figur 33.

  Figur 32. Uppbyggnad av aluminium, enhetscellen. a = 0,4 nm.
  Figur 33. Korngränser. Atomgittret har olika orientering i olika korn. Området mellan kallas korngränser

  Figur 34 visar kornstrukturen hos glödgat aluminium. En vanlig korndiameter är därvid 20–100 µm. I ett korn kan det finnas flera hundra miljarder ”kuber” av den typ Figur 32 visar. 1 mm3 aluminium innehåller cirka 1020 atomer.

  Varje aluminiummaterial förekommer i olika tillstånd, det vill säga legeringen ges önskade egenskaper genom bearbetning och värmebehandling.

  Figur 34. Kornstruktur i glödgat aluminium sett i ett ljusoptiskt mikroskop. För att göra
  kornstrukturen synlig används polariserat ljus på ett polerat och oxiderat prov, vilket ger kontrast mellan olika kristallriktningar. 1 cm på bilden motsvarar 20 µm.