Innehållsförteckning

  7.0.1 Översikt

  Normalt behöver aluminium inte ytbehandlas, men ibland vill man förändra ytan för att:

  • erhålla ett annat estetiskt uttryck eller en ny struktur
  • öka härdigheten mot korrosion
  • erhålla dekorativa ytor med beständig färg och glans
  • erhålla beröringsvänliga och smutsavvisande ytor
  • minska eller öka friktionen
  • erhålla glatta och/eller nötningsbeständiga ytor
  • öka eller minska den elektriska ledningsförmågan
  • erhålla elektriskt isolerande ytor
  • erhålla ett gott underlag för limning och lackering

  För dessa önskemål finns ett stort antal ytbehandlingsmetoder till förfogande, Tabell 17 och Tabell 18. Alla med stora möjligheter att förändra ytans utseende och egenskaper.

  Tabell 17. Ytbehandlingsmetoder

  Tabell 18. Ytbehandlingsmetoder