Innehållsförteckning

    5.7.1 Avmagnetisering

    Efter en magnetpulverprovning kvarstår i allmänhet en remanent magnetism, vilken kan attrahera ferromagnetiska partiklar, som kan ha förödande inverkan på till exempel ett lagers livslängd. Vidare kan restmagnetismen påverka spånbrytningen vid efterföljande bearbetning av provföremålen.

    Det är alltså väsentligt, att restmagnetismen avlägsnas, när sådan kan ge upphov till efterföljande problem. För att eliminera restmagnetismen måste den detalj som skall avmagnetiseras utsättas för ett magnetfält, som kontinuerligt ändrar riktning, samtidigt som styrkan gradvis minskas. Ett möjligt sätt kan vara att upphetta provföremålet över den så kallade curietemperaturen som för olika legeringar varierar mellan ungefär 700–800 °C.