Innehållsförteckning

    2.2.1 Spaltkorrosion

    Vid konstruktion med rostfritt stål för klorid miljöer skall trånga spalter undvikas. Anledningen är att en aggressiv miljö kan bildas i spaltområdet när vätska tränger in i spaltområdet på grund av kapillärkrafterna. Syrehalten som upprätthåller passivfilmen sjunker, metall börjar lösas upp och pH sjunker, varefter angreppet snabbt propagerar. Liksom vid punktkorrosion blir den depassiverade ytan anod i en elektrokemisk cell, vilket gör att angreppet fortsätter.