Innehållsförteckning

    0.1.1 Schematiska flöden

    I Figur 1 visas det schematiska flödet för malmbaserad ståltillverkning. De dominerande råvarorna är malm och koks. Malmen anrikas och sintras medan kolet måste omvandlas till koks i ett koksverk. Masugnens produkt är flytande råjärn som efter förbehandling går vidare till en konverter (vanligtvis en LD-ugn) där järnet färskas till stål. Därefter går i regel stålet till en skänkbehandling innan det flytande stålet gjuts till ämnen i en stränggjutningsmaskin.

    Figur 1. Schematiska flöden för malmbaserad ståltillverkning.