10.1 Beläggningsutjämning och effektivt resursutnyttjande

10.1 Beläggningsutjämning och effektivt resursutnyttjande

Skriv ut
Innehållsförteckning

    10.1.1 Beläggningsutjämning och effektivt resursutnyttjande

    En underhållsavdelning vid ett bruk är oftast dimensionerad för att klara allt underhåll med avseende på både volym och typ. Därför blir stora variationer i beläggningsgraden vanliga, se Figur 33. Det kan ge betydande kostnadsfördelar att i stället dimensionera de egna resurserna för en stabil lägre nivå, till exempel C, och ta in externa specialistföretag för att täcka behoven vid topparna. Detta förfarande är ju är självklart vid planerade storstopp och omställningar.