6.2 Partiell automatisering

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.2.1 Partiell automatisering

  Som redan nämnts måste operatören i detta fall ta emot proven från rörposten samt skriva in providentitet och initiera provberedningen. Denna lösning har fördelen att operatören lätt kan kontrollera provkvaliteten, innan provet lämnas vidare för provberedning och analys.

  Av de olika arbetsuppgifterna vid ett driftslaboratorium är automatisering av provberedningen det som ger mest från arbetsbesparingssynpunkt. Detta gäller särskilt om laboratoriet utför många slagganalyser. Vanligen tar man dock steget fullt ut genom att automatisera provtansporten inom laboratoriet samt låta robotar sköta in- och utmatning av proven i spektrometrarna.

  En helautomatisk provberedningsmaskin för stålprover av typ dual thickness bör innehålla följande enheter:

  • slipmaskin för grov- och finslipning
  • kylanordning för vatten och luft
  • stans för utstansning av C/S/N-kutsar
  • robot och intern transportör
  • eventuell HF-slinga för glödgning av hårda prov

  Motsvarande enheter i en automatisk utrustning för provberedning av sinter och slagg bör innehålla:

  • kross för grovkrossning (kan alternativt utföras manuellt utanför maskinen)
  • magnetseparerutrustning för avlägsnande av metalliskt järn (kan också alternativt utföras manuellt utanför maskinen)
  • doserutrustning för malhjälpmedel
  • skivsvängkvarn för finmalning
  • ytterligare en magnetseparerutrustning
  • doserutrustning för finmalt prov
  • hydraulisk press för pressning av provpulvret i stålringar
  • robot och/eller manipulatorer för intern provtransport

   

  Proven transporteras mellan de olika enheterna med hjälp av bandtransportörer. Stansade kutsar transporteras dock med tryckluft genom rör.