Innehållsförteckning

    7.2.1 Extrusion av rör

    Extrusion eller strängpressning av rör kräver ett ämne som är hålat. Detta ämne framställs genom kapning och borrning av grov stång. Eller presshålning. En alternativ metod är att använda ett ämne av pulver som innesluts i en kapsel. Ämnet värms och pressas därefter ut genom ett munstycke (matris). Smörjning sker med glas som smörjmedel. Under extrusionen används ett dorn i ämnets hål.