Innehållsförteckning

    7.3.1 Kallbearbetning av rör

    För att framställa rör av klenare dimensioner kallbearbetas röret. Detta kan ske genom dragning eller stegvalsning.

    Dragning kan ske över plugg, med dornstång eller utan vare sig plugg eller dorn. Om plugg eller dorn används, minskar både yttre diameter och väggtjocklek. Lösdragning utan dorn eller plugg reducerar endast diametern, medan väggtjockleken blir oförändrad.

    Stegvalsning av rör sker i ett stegvalsverk med koniska spår. Endast halva omkretsen av valsarna har spår som bearbetar röret. Inne i röret finns en konisk dorn. Hela valsstolen ges en fram- och återgående rörelse.

    Röret förs in mellan valsarna i den största spåröppningen. Valsarna följer sedan röret och pressar det mot konan på dornen. I denna del av valsningen är röret stilla och valsstolen följer med valsarna som rullar över röret. När den tomma delen på valsen kommer mot röret, går valsstolen tillbaka och röret vrids och matas fram ett nytt steg.