Innehållsförteckning

  8.0.1 Kallvalsning av band

  Kallvalsning av band måste tillgripas för att få tunnare band än vad som är möjligt med varmvalsning. Såväl kolstål, rostfritt som icke-järnmetaller kallvalsas.

  Kallvalsning görs nästan uteslutande på hasplade band, vilket gör det möjligt att valsa med pålagd dragspänning på bandet både på ingångs- och utgångssidan av valsverket.

  Kallvalsverk finns för bandbredder upp till 2000 mm. Bandtjocklekarna från varmvalsverket varierar från 1,5 till 8 mm beroende på stålsort och vilken uttjocklek som önskas. Slutliga uttjocklekar kan vara från någon eller några millimeter ned till folie som är endast några hundradels millimeter tjock.

  Ofta måste banden glödgas efter en viss kallvalsningsreduktion innan de kan valsas vidare, eftersom deformationshårdnandet gör det omöjligt att valsa vidare.

  Förutom absoluttjockleken och tjockleksvariationerna kan även materialegenskaper, planhet och ytfinhet påverkas och styras genom kallvalsning.