Innehållsförteckning

    Gjutaluminium är oftast legerat med kisel för att få önskade egenskaper. Transportsektorn ökar stadigt sin användning av gjutgods i t.ex. motorer, växellådor och hjul. Gjutlegeringarna har begränsningar i formbarhet, svetsbarhet och i valfrihet av ytbehandling.

    Beteckningar: 4xxxx

    Figur 8. Soffa i sandgjutet aluminium. Figur 8. Soffa i sandgjutet aluminium.