8.12 Cosworth-processen

Cosworth-processen är en teknik som utvecklats i England för tillverkning av högkvalitativt gjutgods i aluminium för bilindustrin. Processen används framför allt för att tillverka komplicerade motorblock och cylinderhuvuden till V6- och V8-motorer. Processen används även för detaljer till flygindustrin.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  8.12.1 Cosworth-processen

  Figur 71. Luftintag till en gasturbinmotor på en helikopter. Gjutmetod:Cosworth-processen.

  Processen baseras på att den smälta metallen pumpas från en varmhållningsugn underifrån upp i en gjutform. I de första anläggningarna var formarna uppbyggda av zirkonsand men numera används även kvartssand. Även olivinsand kan användas.

  Formen fylls under noggrant kontrollerade betingelser. Varmhållningsugnen är förhållandevis stor varigenom eventuella föroreningar i smältan hinner falla ner på botten. Användning av en elektromagnetisk pump utan rörliga delar säkerställer att smälta med högsta kvalitet från mitten av hållugnen förs in i formhåligheten utan luftinneslutningar.

  I den senaste utvecklingsvarianten förs smälta in i formens sida (figuren nedan). Formen svängs sedan över åt sidan och avlägsnas från formfyllningssystemet. På så sätt ökas produktionstakten eftersom man inte behöver vänta på att gjutstycket skall stelna innan nästa form fylls. Cykeltiden är normalt 45 sekunder. I vissa fall tillverkas två komponenter, som två motorblock, i samma form.

  Figur 72. Cosworth-processen.

  Fördelar som uppnås med Cosworth-processen är bland annat följande:

  • Gjutgodset blir porfritt utan inneslutningar.
  • Enhetlig metallografisk struktur. När zirkonsand används fås ett svalningsmönster i gjutgodset, som liknar det vid statisk kokillgjutning.
  • God dimensionsnoggrannhet.
  • Låga rensnings- och bearbetningskostnader.
  Figur 73. Cylinderhuvud till en personbilsmotor. Gjutmetod: Cosworth-processen.