0.1 Omfattande användningsområden

Aluminium används inom praktiskt taget alla områden, från små, enkla
bruksföremål till stora, starkt belastade konstruktioner.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  0.1.1 Omfattande användningsområden

  Transport
  Låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionshärdighet är den främsta orsaken till att andelen aluminium ökat starkt i personbilar, lastbilar, bussar, tåg och fartyg. En lägre vikt hos personbilar ger lägre bränsleförbrukning och därmed mindre miljöbelastning. Minskad fordonsvikt hos lastbilar, bussar och tåg utnyttjas för högre nyttolaster. Exempel på bilkomponenter av aluminium är stötfångare, motorblock, kolvar, kylare, bränsletankar, crash-boxar, bränslepåfyllningsrör, motorhuvar, dörrar och bagageluckor. Space-frame är ett modernt sätt att bygga aluminiumbilar på, Figur 3.

  Figur 3. Space-frame på Audi A8, 2018 års modell.

  Mekanisk industri
  Formbarhet, låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionshärdighet gör aluminium till den efter stål mest använda konstruktionsmetallen inom mekanisk industri. Förutom plåt och gjutgods använder man ofta aluminiumprofiler eftersom de möjliggör billiga och rationella konstruktionslösningar.

  Byggnadsindustri
  Den goda korrosionshärdigheten ger lång livslängd och låga underhållskostnader för till exempel tak, fasader, fönster och entrépartier. Inom modern arkitektur är inslaget av aluminium stort, till exempel i kombinationen profiler och glas, Figur 4.

  Figur 4. Aluminium används i många olika byggnadssammanhang. Här som husfasad.

  Elektroteknik
  Den höga elektriska ledningsförmågan hos aluminium har stor betydelse för elektrotekniska produkter, till exempel högspänningsledningar. En aluminiumledare med samma överföringskapacitet som en kopparledare väger bara hälften så mycket. Förutom till el-ledningar används aluminium i detaljer som chassin och paneler. Den goda värmeledningsförmågan utnyttjas i kylflänsar för elektronikdelar

  Förpackning
  För livsmedels- och läkemedelsförpackningar är kraven på vätske-, gas-, arom- och ljustäthet stora. Aluminium ger det tätaste barriärskiktet, vilket ökar innehållets livslängd och gör att det inte behöver kylas. Aluminiumfolie används ofta i kombination med plast och papper, så kallad laminat. Dryckesburken är ett känt exempel på en aluminiumförpackning. Den skyddar innehållet väl och väger mindre än en tjugondel av en glasflaska. Retursystemet i Sverige har mycket hög återvinningsgrad, 85,7% under 2017 enligt Pantamera.