12.1 Aluminium en naturlig del av vår miljö

12.1 Aluminium en naturlig del av vår miljö

Skriv ut
Innehållsförteckning

    12.1.1 Aluminium en naturlig del av vår miljö

    Hela 8% av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler, i första hand silikater (aluminium-kisel-syreföreningar). Aluminiumföreningar är alltså naturliga inslag i vår miljö och förekommer i praktiskt taget allt som omger oss, även i det vi äter och dricker samt i vår egen kropp. Aluminium är efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan och är oftast bundet till syre och ingår i till exempel fältspat, glimmer och lera. Aluminiumhalten i den svenska marken är enligt Naturvårdsverket i genomsnitt 7,1%.

    Hur vanligt aluminium är beskrivs av att en tegelvägg innehåller mer aluminium än en vägg av profilerad aluminiumplåt. 1 m2 av 6,5 cm tjockt tegel innehåller 10–20 kg aluminium i form av aluminiumoxid. 1 m2 av 0,6 mm aluminiumplåt väger 1,6 kg.