19.0 Kapitel 1 aluminium utbildning

I flera andra stycken i gjuterihandboken beskrivs de olika operationer som behövs i produktionsprocessen för att få fram färdigt gjutgods.Här nedan ges emellertid en översiktlig bild av alla steg i produktionen för gjutning av gods i sandform.

Skriv ut
Innehållsförteckning