0.0 Utbildning aluminium underkapitel

MathML (base64):PG1hdGg+CiAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICA8bXN1Yj4KICAgICAgICAgICAgPG1pPng8L21pPgogICAgICAgICAgICA8bXRleHQ+MTI8L210ZXh0PgogICAgICAgIDwvbXN1Yj4KICAgICAgICA8bW8+PTwvbW8+CiAgICAgICAgPG1mcmFjPgogICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbz4tPC9tbz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtaT5iPC9taT4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbz4mI3hCMTs8L21vPgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1zcXJ0PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxtc3VwPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bWk+YjwvbWk+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbj4yPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L21zdXA+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPG1vPi08L21vPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbj40PC9tbj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bWk+YTwvbWk+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPG1pPmM8L21pPgogICAgICAgICAgICAgICAgPC9tc3FydD4KICAgICAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtbj4yPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxtaT5hPC9taT4KICAgICAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgICAgIDwvbWZyYWM+CiAgICA8L21yb3c+CjwvbWF0aD4=

I flera andra stycken i gjuterihandboken beskrivs de olika operationer som behövs i produktionsprocessen för att få fram färdigt gjutgods. Här nedan ges emellertid en översiktlig bild av alla steg i produktionen för gjutning av gods i sandform.

 

NUMMER 1231231 1 1
Nummer 1231313 1 1
Nummer 13212313 1 1
Skriv ut
Innehållsförteckning

  0.0.1 Utbildning aluminium stycke 1

  Att välja den tekniskt och ekonomiskt bästa gjutmetoden för ett aktuellt gjutstycke är många gånger svårt. Höga kostnader för gjutningen behöver inte nödvändigtvis innebära att slutprodukten blir dyrare. Därför är det viktigt att beakta totalkostnaden, exempelvis om gjutningen kan utföras på ett sätt så att behovet av andra processteg, som exempelvis bearbetning, kan minska eller helt tas bort.

  Val av gjutmetod måste ta hänsyn till samspelet mellan gjutmetod och gjutlegering. Tillgängliga metoder lämpar sig mer eller mindre väl för olika legeringar. Nedanstående bild ger en förenklad översiktsbild av förhållandena, men avvikelser kan förekomma.

  testa beskrivning testa beskrivning
  Test filmbeskrivning
  Lyfta någon specifikt

  EÄBV’PWE VNPIWE’CWPENFp’npiwnpwrnv

  Punktlista i två kolumner

  Ingress till listorna

   

  Fig 1.1

  lista 1
  • bla bal bal
  • hejhejhe
  lista 2
  • bla bla bla
  • hejhej
  Fig 1.1 bildtext
  Fig 1.2 bildtext

  Test WYSIWYG

  Bildlänk 

  1. Rubrikhelcnoeancaeioicna ai ai
  2. rubriksodcnioncioscns
  3. hej hebhj je ej

  hejhejhejhejhejhej eu b fuewib äeowbn äob oB OÄBEQ QÄEB oäbq äoB. bäoqe bäq

   

   

   

   

  nummer  12 1 1 1
  nummer 12 1 1 1
  nummer 12 1 1 1

  erkneroingengerineineoi win iw4on wi4n w

  hej

  hej