Innehållsförteckning

  5.0.1 Översikt

  Gjutning innebär enkelt uttryckt att man fyller en form med smält metall som får stelna. Fördelen med gjutning är att det går att tillverka komplicerade produkter i ett enda steg. Formen kan vara gjord av sand eller stål. Den kan fyllas på olika vis. Gjutning påminner om att grädda våfflor. Det krävs en delning så att våfflan kan tas ut. Dessutom är mönstret i formen koniskt så att våfflan lossnar från järnet. Detta kallas släppning. Referens: Cajsa Lundberg

  5.0.2 Pressgjutning

  Pressgjutning är den dominerande metoden för aluminiumgjutning, särskilt vid stora serier. Vid pressgjutning skjuts den smälta metallen med hög hastighet och högt tryck in i formen, ”kokillen”. Detta ger hög produktionshastighet och möjlighet
  till tunnväggigt gods.

  Foten till köksmaskinen är pressgjuten i aluminium. Detta är en metod som är väldigt kostnadseffektiv i stora serier. Pressgjutning ger även hög repeterbarhet och snäva toleranser.

  Figur 40.
  Figur 41.

  5.0.3 Sandgjutning

  Sandgjutning görs i en form av sand. Sandformen kan antingen packas kring en modell av det man vill gjuta eller 3D-printas. För varje gjutning behövs en ny sandform. Sandgjutning ger en skrovlig yta på gjutgodset och lämpar sig för mindre serier eller stora gjutgods.

  Skulpturen från Eva Hild är sandgjuten i aluminium. Att sandgjuta lämpar sig bäst i detta fall då skulpturen bara görs i enstaka exemplar och verktygskostnaderna därför bör hållas ner. Metoden tillför även en uttrycksfull strukturerad yta till konstverket.

  Figur 42. Sandgjuten skulptur från Eva Hild.
  Figur 43.

  5.0.4 Kokillgjutning

  Vid större serier och högre krav på hållfasthet och ytfinhet lämpar sig kokillgjutning i en stålform (kokill). Stålformen håller för många tusen gjutningar.

  5.0.5 Gipsgjutning

  Gjutning i gipsform (engångs) ger möjlighet till snäva toleranser och tunnväggigt gods i små serier. Metoden används ibland för att testgjuta prototyper innan man investerar i ett dyrt pressgjutverktyg.

  5.0.6 Gjutning av halvsmält aluminium

  SSM (semi solid manufacturing) påminner om pressgjutning. Det finns olika metoder som alla använder halvsmält aluminium. SSM gjutning ger ett kvalitetsgods med hög hållfasthet och möjlighet till att gjuta mycket tunt gods. Metoden är dyrare än pressgjutning.

  5.0.7 Varmpressning/Smide

  Ett förvärmt ämne (ej smält) pressas under högt tryck mellan två formhalvor så att det fyller ut formen. Varmpressning ger högre hållfasthet jämfört med gjutning.

  Figur 44. Smidda (varmpressade) karbinhakar.