Innehållsförteckning

  6.0.1 Elenergi

  Energiformen el har många fördelar. Den är lätt att mäta och reglera och den är användbar för de flesta energikrävande ändamål. Den ger dessutom miljöfördelar jämfört med att använda bränslen.

  Inom stålindustrin gör el det möjligt att på ett energieffektivt sätt åstadkomma mycket höga temperaturer, till exempel i ugnar för skrotsmältning. Några nackdelar är att elenergi inte kan lagras utan måste produceras i samma ögonblick som den förbrukas, och att den har ett högre pris än övriga energislag, om man räknar per inköpt kWh.

  Från stora kraftverk levereras elektricitet vid en hög spänning, upp till 400 000 volt, det vill säga 400 kiloVolt (kV), för att minimera förluster i kraftledningar vid transport över längre avstånd. Spänningen transformeras efter transporten ner till till exempel 130 kV.

  Stålverk köper i regel el vid en spänning av just 130 kV. Det finns dock även företag som köper vid ännu lägre spänning (till exempel 40 kV). Elenergi levereras till stålverkets mottagningsstation, där det finns transformatorer och säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustningen kopplar ifrån transformatorerna, om något allvarligt fel inträffar hos företaget eller på kraftledningen.

  Mottagningsstationen transformerar ned spänningen till 10 kV, vilket används vid den interna distributionen inom verket. Ute vid utrustningar och avdelningar som är större elanvändare placeras understationer och mindre ställverk. Där transformeras spänningen till lämplig nivå för olika utrustningar – några kV för de största motorerna, 660, 500 eller 380 volt för mellanstora motorer och 220 volt för de minsta motorerna, belysning, kontorsmaskiner med mera.

  I ställverken kan spänningen brytas till enskilda större utrustningar, till exempel vid reparations- och underhållsarbeten, utan att göra hela avdelningen spänningslös.

  Elenergi används inom stålindustrin främst för drift av elmotorer, skrotsmältning i ljusbågsugnar och induktionsugnar samt värmning i elugnar.

  För att effektivisera driften av elmotorer blir det allt vanligare med varvtalstyrning genom att ändra frekvensen till motorn med hjälp av så kallade frekvensomriktare. Det är ibland fullt möjligt att med denna teknik halvera elanvändningen i en pump eller fläkt. Elmotorer som går på dellast påverkar elnätet ogynnsamt – man brukar säga att de fasvrider nätet. För att kompensera detta installeras kondensatorer.

  Utrustningarna hos ett stålverk kan påverka distributionsnätet både innanför och utanför företaget. När ljusbågsugnar är i drift krävs mycket stora effekter, som dessutom snabbt kan variera i storlek, vilket kräver att elleverantören ögonblickligen kan leverera elenergi utan att spänningen sjunker nämnvärt. På vissa stålorter kan dessa störningar resultera i att lampor, även utanför verket, blinkar ibland.

  En elektrisk ugn med motståndselement (samma princip som brödrosten i bostaden) är i regel en enkel installation att mata med el. Den skapar få störningar på nätet.

  Sammanfattningsvis gäller att elenergi är en bekväm energiform, som passar många av stålverkens behov. Elenergi är samtidigt en förädlad energiform, vars värde avspeglas i priset, och den bör användas med varsamhet och på ett så effektivt sätt som möjligt.