Innehållsförteckning

  4.3.1 Jämförelser mellan olika penetranter

  Olika penetrantmaterial uppvisar olika känsligheter för defekter. Vilken typ som skall användas bestäms av provobjektet och dess ytbeskaffenhet samt av vilka ytfel som förväntas i materialet. En indelning görs enligt en amerikansk specifikation Mil-I-25135 enligt nedan:

  Grupp I:  lösningsmedelsavsköljbar färgpenetrant

  Grupp II:  efteremulgerbar färgpenetrant

  Grupp III:  vattenavsköljbar färgpenetrant

  Grupp IV:  vattenavsköljbar fluorescerande penetrant (låg känslighet)

  Grupp V:  efteremulgerbar fluorescerande penetrant (medelkänslighet)

  Grupp VI:  efteremulgerbar fluorescerande penetrant (hög känslighet)

  Grupp VII:  lösningsmedelsavsköljbar fluorescerande penetrant (grupp IV penetrant och lösningsmedelsbaserad framkallare )

   

  Med samma framkallare anses grupp I, II och III ha samma känslighet som grupp IV. Användande av olika framkallare påverkar givetvis även metodens sammanlagda känslighet.