Innehållsförteckning

    1.0.1 Användningsområde

    Radiografisk provning används framför allt för att påvisa diskontinuiteter inuti ett material. Föremål som provas kan vara av olika material. Volymetriska fel i gjutna föremål av till exempel gjutjärn, stål, aluminium, magnesium, koppar, mässing eller brons, detekteras bra med denna metod. Komponenter tillverkade av plaster och kompositer liksom elektronik kontrolleras i vissa fall med radiografisk provning. Metoden tillämpas ofta på olika typer av förband såsom svetsar och lödskarvar.

    Strålskydd
    Om människokroppen blir utsatt för röntgen- eller gammastrålning kan detta innebära allvarliga men för hälsan. Det föreligger därför enligt lag skyldighet att vidtaga nödvändiga åtgärder för att skydda människor överallt, där röntgenapparater eller radioaktiva isotoper används. Se speciella anvisningar från Statens Strålskyddsinstitut, SSI (www.ssi.se).