Innehållsförteckning

  2.8.1 Begränsningar

  Begränsningar med ultraljudprovning är följande:

  • omfattande tekniskt kunnande krävs för utvecklande av provningsprocedurer till exempel för detaljer som har grov yta, oregelbunden form, är mycket tunna eller för material som inte är homogent
  • kopplingsmedel är nödvändigt för att överföra energi mellan sökare och provobjekt
  • referensstandarder behövs både för att kalibrera utrustningarna samt för att karaktärisera och storleksbestämma defekter
  • manuell provning kräver skickliga och erfarna operatörer.