Innehållsförteckning

    0.2.1 Rostfria produkter och deras användning

    De rostfria stålens speciella egenskaper gör att antalet applikationer ökar, vilket i sin tur leder till att konsumtionen av rostfria stål ökar stadigt. Tillväxttakten under de senaste 30 åren har varit drygt 6% per år. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att den totala stålkonsumtionen har stagnerat. Nyutvecklingen av rostfria stål kommer att förstärka trenden och skapa ytterligare nya användningsområden till den mångfald som redan finns. För att bara nämna några exempel: tryckkärl, mjölkbilar, rörledningar, kemikalietankers, snabbtåg, reaktorrör, utrustning inom sjukvården, inklusive avancerade stålsorter för kirurgiska instrument och implantat.

    Från att rostfria stål i första hand av tradition betraktats som en resistent ”yta” och inte som en lastbärande del i en konstruktion, så har nu attityden börjat förändras i och med utvecklingen av höghållfasta rostfria stål, och rostfritt utnyttjas i allt större omfattning som konstruktionsmaterial.

    En intressant siffra i sammanhanget är konsumtionen per capita i olika länder. I Sverige är siffran kring 15 kg per capita, i samma nivå som Japan och Tyskland, medan USA, Storbritannien och Kina som helhet ligger på hälften av denna mängd. Användningen leds av Taiwan, Kina och Korea medan bland annat Indien och Indonesien ligger på en låg nivå men med stark tillväxt.