Innehållsförteckning

    9.2.1 Glödgning

    Vid kallvalsning kommer materialet att deformationshårdna. Det kan då bli nödvändigt att glödga bandet för att kunna valsa vidare (mellanglödgning) eller för att få lämplig hårdhet för leverans. En sådan glödgning sker för att materialet skall rekristallisera. Nya korn bildas, som har mindre mängd dislokationer, och materialet får tillbaka sin ursprungliga hårdhet.

    Efter kallvalsning glödgas banden före leverans. Detta kan ske i klockugn eller kontinuerlig ugn. Vid klockugnsglödgning är tiden för uppvärmning, glödgning och svalning upp till tre dygn. Orsaken till att tiden blir så lång är att det krävs mycket lång tid för att värma och svalna stora bandrullar. Vid klockugnsglödgning sker rekristallisation.

    Vid kontinuerlig glödgning passerar bandet löpande genom ugnen. Processen är snabb, endast cirka 10 min. Den ger därför möjlighet att styra temperaturförloppet optimalt. Efter den första värmningen, där rekristallisation sker, snabbkyls bandet. Bandet värms sedan på nytt (snabbåldring) och ny snabbkylning sker. (Kol- och kväveatomer har en viss rörlighet även vid rumstemperatur. Därför kan egenskaperna ändras vid lagring av vissa stål. Snabbåldring påskyndar detta så att egenskaperna ej ändras vid lagring.)

    Vid tillverkning av rostfria stål förekommer så kallad släckglödgning. Det austenitiska rostfria stålet är legerat så att det är austenitiskt också vid rumstemperatur. Det kan därför inte härdas. Däremot kan krom i rostfria stål bilda kromkarbider i korngränserna om kylningen efter glödgning inte är tillräckligt snabb. Detta kan medföra att kromhalten i korngränserna blir för låg, så att stålet får sämre korrosionsegenskaper. För att undvika kromkarbider och andra oönskade utskiljningar utförs en glödgning med påskyndad kylning i luft eller vatten. Denna process kallas släckglödgning.