Innehållsförteckning

    10.0.1 Översikt

    Det moderna kvalitetstänkandet inom stålindustrin innebär att man till lägsta möjliga kostnad skall leverera produkter som uppfyller kundernas uttalade krav och förväntningar.

    Genom att välja sammansättning och processväg kan produktegenskaperna, inom givna ramar, anta många olika värden. Det kan gälla allt från dimension, form, ytor och utseende, till styrka, hållfasthet och formbarhet.

    Många stål framställs med allt mer specifika krav på till exempel hållfasthet, svetsbarhet, härdbarhet, slitagebeständighet och ytbehandlingsbarhet. För andra stålsorter är kallformbarhet och pressbarhet viktiga egenskaper. Rostfria material skall uppfylla höga krav på korrosionsegenskaper i svåra korrosiva miljöer och vid höga temperaturer. Andra viktiga egenskaper är produktens form, toleranser och ytor.

    För att öka hållfastheten eller hårdheten, är det vanligt att man härdar stålet. Då krävs att härdbarheten är god. Detta styrs genom att analysen hålls inom snäva toleranser. För konstruktionsstål är egenskaper som hållfasthet och svetsbarhet viktiga. För att erhålla önskvärda egenskaper, fordras noggrann kontroll av analys, föroreningshalter, samt tillverkningsparametrar som värmnings- och valsningstemperatur.