Innehållsförteckning

  8.5.1 Trimvalsning – Glättvalsning

  Kallvalsade kolstålsband som lagrats en tid får ett okontrollerat beteende när det sträcks på grund av att deformationsmotståndskurvan inte är monotont stigande. När plåten då sträcks, till exempel genom pressning till en detalj, kan deformationen variera lokalt och plåten får en ojämn yta.

  Detta kan åtgärdas genom att valsa bandet med en liten deformation (cirka 1%), vilket sker direkt efter glödgning. Denna typ av valsning kallas trimvalsning eller tempervalsning.

  Till skillnad från konventionell kallvalsning styr man vid trimvalsningen mot en bestämd förlängning istället för mot en absolut tjocklek. Detta görs med massflödesreglering så att man styr mot en bestämd kvot mellan hastigheterna på in- respektive utgångssidan. Trimvalsningen är även viktig för att erhålla rätt ytutseende.

  Förutom för att påverka sträckgränsbeteendet trimvalsar man för att åstadkomma god planhet hos levererade band. Trimvalsningen är en kundnära process, vilket gör det viktigt att styrningen av processen är bra. Trimvalsning görs oftast i ett stick i ett DUO- eller KVARTO-valsverk.

  För rostfritt material används glättvalsning för att förbättra ytfinhet, glans och planhet. Reduktionen är även här mycket låg.