Innehållsförteckning

  3.0.1 Allmänt

  Före varmbearbetning värms ämnen i en värmugn. Det finns flera skäl till att man vill värma och bearbeta vid hög temperatur:

  • Under värmningen utjämnas skillnader i sammansättning (segringar) genom att atomerna kan röra sig vid hög temperatur (diffusion).
  • Varmbearbetning bryter ner gjutstrukturen och förbättrar egenskaperna.
  • Kraften för att deformera är lägre vid hög temperatur jämfört med rumstemperatur.
  • Stålet kan deformeras mer vid hög temperatur utan att det spricker.
  • Vid värmningen löses karbider och nitrider upp. Detta påverkar produktens egenskaper.

  Utjämning av segringar kräver hög temperatur och lång tid. Olika slags atomer i stålet rör sig med olika hastighet. Kol rör sig förhållandevis snabbt. Fosfor rör sig med avsevärt lägre hastighet. Atomer av andra metaller är mycket långsamma. Detta innebär att kolsegringar och i viss utsträckning fosforsegringar utjämnas vid värmning. Segringar av legeringsämnen som Cr och Ni kräver lång tid vid hög temperatur för att utjämnas.