Innehållsförteckning

  9.1.1 Rullriktning

  Vid riktning i ett rullriktverk sker böjning fram och åter genom att stången passerar mellan riktverkets rullar. Den första böjningen skall vara stor. Ofta anges att 80 % av tvärsnittet bör deformeras plastiskt. Böjningarna minskar sedan för varje rulle som stången passerar. Den sista böjningen skall vara så stor att stången efter återfjädring blir rak.

  Ofta används en inställning av riktverket som liknar en kil. De tre sista rullarna kan ställas in så att avståndet mellan dem (pressningen) motsvarar stångens tjocklek, eller så att böjningen ger rak stång efter återfjädring. Inställningen av de tre sista rullarnas inbördes läge är avgörande för rakheten och finjusteras ofta av operatören. Vid rullriktning kommer stångens ände inte att riktas, eftersom någon böjning inte erhålls, så snart som änden inte når över tre rullar.

  Krafterna vid rullriktning är stora. Detta medför att de elastiska deformationerna i rullriktverken påverkar inställningen kraftigt. Kraften som krävs för riktning ökar om rullarnas avstånd minskar. Det finns rullriktverk, där avståndet mellan rullarna (delningen) kan justeras, så att det kan avpassas för olika stångdimensioner. Vid rullriktning av profiler krävs att profilen böjs i två plan. Därför har rullriktverk ofta tre justeringsmöjligheter:

  • Delning (avstånd mellan rullar)
  • Pressning (vertikalförskjutning)
  • Axialförskjutning.