Innehållsförteckning

    6.4.1 Efterbehandling

    Efter smidningen sker vanligen någon form av värmebehandling.

    Beroende på stålsort och färdigdimension genomförs till exempel väteglödgning, etappglödgning, eller släckglödgning.

    Andra moment i efterbehandlingen kan vara riktning, maskinbearbetning, svarvning, fräsning, ytkontroll och ultraljudsprovning.