Innehållsförteckning

  6.2.1 Verktyg och metoder

  Vid friformssmide sker bearbetningen oftast mellan plana verktyg. Andra verktygsformer som förekommer är V-formade verktyg med olika öppningsvinkel, koniska verktyg samt rundsänken. Rundsänken används vid färdigsmide av rundstång.

  Vid arbetsoperationen stukning, pressar man ihop ämnet i längsriktningen, varvid tvärsnittsarean ökar. Operationen används vid tillverkning av stora plattor eller när slutproduktens diameter är stor i förhållande till ämnet. Stukningen ger möjlighet till ökad bearbetningsgrad av ämnet utan att tvärsnittsarean minskar.

  Räcksmide innebär att ämnet bearbetas så att en förlängning och en viss bredning erhålls. Genom att välja lämpliga smidesparametrar i stickschemat, kan den färdiga produkten räcksmidas så snabbt som möjligt, med hänsyn till kvalitetskrav, tillgänglig presskraft, materialegenskaper och slutproduktens form.

  En vanlig metod vid räcksmide är DSP-metoden. Den innebär att man smider ner ämnet så att tvärsnittet vartannat stick blir en rektangel och vartannat stick en kvadrat.

  Vid räcksmide av rundstång kan tvärsnittsformerna vara fyrkant-åttkant-runt.