Innehållsförteckning

  10.0.1 Översikt

  Det moderna kvalitetstänkandet inom stålindustrin innebär att man till lägsta möjliga kostnad skall leverera produkter, som uppfyller kundernas uttalade krav och förväntningar.

  Genom att välja sammansättning och processväg kan produktegenskaperna, inom givna ramar, anta många olika värden. Det kan gälla allt från dimension, form, ytor och utseende, till styrka, hållfasthet och formbarhet.

  Många stål framställs med allt mer specifika krav på till exempel skärbarhet, härdbarhet, slitagebeständighet och ytbehandlingsbarhet. Rostfria material skall uppfylla höga krav på korrosionsegenskaper i svåra korrosiva miljöer och vid höga temperaturer. Andra viktiga egenskaper är produktens form och toleranser.

  Om produkten skall bearbetas vidare, till exempel svarvas eller fräsas, är det viktigt att skärbarheten är jämn och god. Skärbarheten påverkar hur snabbt ett verktyg slits ner, och detta har stor inverkan på en komplicerad produkts totala tillverkningskostnad.

  För att öka hållfastheten eller hårdheten, är det vanligt att man härdar stålet. Då krävs att härdbarheten är god. Detta styrs genom att analysen hålls inom snäva toleranser. För konstruktionsstål är egenskaper som hållfasthet och svetsbarhet viktiga. För att erhålla önskvärda egenskaper fordras noggrann kontroll av analys, föroreningshalter, samt tillverkningsparametrar som värmnings- och valsningstemperatur.