Innehållsförteckning

    Renaluminium har god ledningsförmåga för både el och värme. Det används därför till sådana ändamål som elledning och värmeöverföring. Rent aluminium har förhållandevis låg hållfasthet och är mjukt. Aluminiumfolie som har bäst barriäregenskaper tillverkas i renaluminium. Renaluminium har hög glans och används t.ex. som reflektorer i belysning och koncentrerande solfångare.

    Beteckningar: 1xxx

    Figur 5. Reflektor i renaluminium för högsta glans. Armaturhus i kokillgjutet aluminium.
Figur 5. Reflektor i renaluminium för högsta glans. Armaturhus i kokillgjutet aluminium.