0.0 Aluminium för många behov

Aluminium har blivit den, efter järn, mest använda metallen därför att
den kombinerar många goda egenskaper.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  0.0.1 Aluminium för många behov

  Tabell 1. Data för några viktiga konstruktionsmaterial 1)

  Några viktiga egenskaper hos aluminium är:

  • Låg vikt
   Densiteten är 2,7 kg/dm3, vilket är ungefär en tredjedel av den för järn
   respektive koppar. Aluminium är den vanligaste av lättmetallerna, till
   vilka också magnesium och titan räknas.
  • God styrka och hållfasthet
   Aluminiumlegeringar har draghållfastheter (Rm) mellan 70–700 MPa.
   Några av dem har lika hög hållfasthet som en del konstruktionsstål,
   Figur 1. Aluminiumlegeringar är inte spröda vid låga temperaturer utan
   bibehåller sin goda seghet även ned mot –200°C.
  Figur 1. Jämförelse mellan brottgränserna för aluminium och stål.
  • God korrosionshärdighet
   På aluminium bildas vid kontakt med luftens syre ett oxidskikt. Detta
   är mycket tunt och tätt och utgör ett utmärkt skydd mot korrosion. Om
   skiktet skadas återbildas det omedelbart. Oxidskiktet kan fås att växa
   ytterligare genom ytbehandling, anodisering.
  • Hög ledningsförmåga
   Aluminium har hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. För rent
   aluminium är den cirka 60% av den hos ren koppar. Även reflexionsförmågan för ljus och värmestrålning är hög.
  • Lättbearbetat
   Aluminium är väl lämpat för plastisk bearbetning såsom profilpressning och valsning. Annan plastisk formning som smidning, bockning
   och dragpressning går bra att utföra liksom skärande bearbetning till exempel
   svarvning, fräsning och borrning. Aluminium kan fogas genom bland annat
   svetsning, lödning och limning.

   

  Figur 2. Benchijigua Express, byggd av Austal Ships, sjösatt 2004, är världens största aluminiumskepp. Dimensioner. 126,7·30,4·4,2 
  • Ekonomisk produktionsteknik
   Aluminiums många goda egenskaper möjliggör rationell tillverkning av
   halvfabrikat eller komponenter. Genom profilpressning tillverkas profiler
   som är skräddarsydda för en viss produkt. Man kan i profilen bygga in
   funktioner som underlättar konstruktion och tillverkning. Plåt kan valsas i olika tjocklekar och hårdheter, och med mönstrad eller slät yta.
   Kokill- och pressgjutning är exempel på avancerad tillverkningsteknik.
  • Lätt att återvinna
   Aluminium är lätt att återvinna. I dag återvinns stora mängder aluminium och återvinningen ökar snabbt. Tiden mellan tillverkning och återvinning varierar mellan olika produkter. För vissa, till exempel dryckesburkar, är
   den kort, några månader. För andra, till exempel aluminiumtak, kan det dröja
   100 år innan det skrotas. När aluminium smälts om behövs bara 5%
   av den energimängd som gick åt vid primärframställningen ur aluminiumoxid.