Innehållsförteckning

    12.0.1 Översikt

    I detta kapitel omnämns bara några få aspekter på aluminium ur miljö och energisynpunkt. En mer utförlig beskrivning finns i rapporterna GeniAl från svensktaluminium.se.