Om Aluminium 8.4 Val av gjutmetod

8.4 Val av gjutmetod

Skriv ut
Innehållsförteckning

  8.4.1 Val av gjutmetod

  Vid val av gjutmetod måste hänsyn tas till samspelet mellan metod och använd legering. Tillgängliga gjutmetoder lämpar sig mer eller mindre väl för olika gjutlegeringar. Seriestorleken har i många fall en avgörande betydelse, Figur 81.

  Figur 81. Val av gjutmetod efter seriestorlek och detaljvikt.

  Vid ökande seriestorlek blir maskinformning ett allt lämpligare alternativ. Man övergår då till att använda så kallad brättlagd modell. Trä kan fortfarande användas som modellmaterial. Vid större serier övergår man till slitstarkare material, såsom glasfiberarmerad plast eller metall.

  Tabell 20 visar att pressgjutning har många fördelar framför sand- och kokillgjutning. Men den har också begränsningar, till exempel blir den alltför kostsam då seriestorleken är för liten eller styckevikten för hög. Detaljer som har många och komplicerade håligheter kan inte pressgjutas.

  Tabell 20. Jämförelse av gjutmetodernas egenskaper